REDRESSIEHELMTHERAPIE

Jaarlijks ontwikkelt ongeveer 10% van de in Nederland geboren baby's een afwijkende schedelvorm. Bij zo'n 75% van de baby's herstelt dit op een natuurlijke manier. De overige baby's (circa 5.000 op jaarbasis) hebben hulp nodig bij het herstel van de schedelvorm. Een deel hiervan kan worden geholpen met zogenaamde redressiehelmtherapie.


© Centrum Orthopedie Rotterdam 2013