HOE WERKT DE THERAPIE?

Een redressiehelm is een hulpmiddel en heeft als doel het hoofdje van uw baby symmetrisch te laten groeien. Het helmpje sluit naadloos aan op de delen van de schedel die teveel uitsteken en geeft ruimte voor groei waar botdelen iets ingedeukt of afgeplat zijn. Redressiehelmtherapie wordt aanbevolen wanneer verwacht wordt dat de geconstateerde afwijking in de schedelvorm niet verdwijnt door fysiotherapie of een gewijzigde voorkeurshouding van de baby.

HOE WORDT HET HELMPJE GEMETEN?

Onze orthopedisch adviseur maakt met behulp van een 3D-scan een computermodel van het hoofdje van uw baby. Dit wordt gedaan met een draagbare 3D-camera, die ongeveer hetzelfde werkt als een gewone videocamera. De scan legt een aantal foto's vast, waarna hier vervolgens een interactief 3D-beeld van gemaakt wordt. Op basis van deze foto's en dit beeld wordt een model van het hoofdje gemaakt en aangepast tot de corrigerende vorm. Vervolgens wordt het helmpje gemaakt. De technologie, die wij gebruiken, is veilig en pijnloos. Wel adviseren wij u uw baby gedurende deze weken een mutsje of petje te laten dragen, zodat hij/ zij kan wennen aan hoofdbedekking.

HOE LANG DUURT HET AANMETEN EN PASSEN?

Het aanmeten van het helmpje neemt maximaal 20 minuten van uw baby's en uw tijd in beslag, dit is inclusief een intakegesprek. Het passen (afleveren van het helmpje) duurt slechts enkele minuten. Het proces van aanmeten tot het passen van het helmpje duurt maximaal 2 weken.

HOE LANG DUURT DE THERAPIE?

Als het helmpje aangemeten is, volgt om de 4 weken een controle. Gedurende deze controles wordt nagegaan of en waar het helmpje aangepast moet worden. Omdat het hoofdje van uw baby groeit, zijn periodieke aanpassingen noodzakelijk. De duur van de therapie is zeer uiteenlopend. Wel geldt een minimale leeftijd van 5 maanden voor het dragen van het helmpje. Wanneer uw baby 1 jaar wordt, vindt een evaluatiemoment plaats bij de behandelend arts. Naar aanleiding daarvan wordt bepaald of en in welke hoedanigheid verdere behandeling noodzakelijk is.

© Centrum Orthopedie Rotterdam 2013